Limon Tour World Guide Tranzito

Ziedojumi

Katedrālei nepieciešami ziedojumi.

Svētā Nikolaja jūras katedrāle

Reģ. Nr. 90000088776

                 AS ”SEB BANKA”

SWIFT kods UNLALV2X

Konts LVL: LV38 UNLA 001 200 070 1702

 

SWIFT kods UNLALV2X

Konts EUR: LV07 UNLA 005 001 827 5525

 

Lai  svētīta devēja roka, dodot Dievnamam par godu!